Bli medlem

Bli kjent med nye bedrifter, bygg relasjoner og nye kundeforhold.
Som medlem er du med og påvirker og gjør det mulig å jobbe systematisk og strategisk med regional næringspolitikk.

Du er med i et næringsfellesskap hvor du blir hørt og kan bidra til å bygge nye relasjoner for din bedrift.

Du får gjort bedriften din synlig gjennom vårt nyhetsbrev og vår nettside. Dette skjer ved at du sender inn informasjon og nyheter fra din bedrift.

Vi inviterer deg til å delta på våre kurs og arrangementer for å bli kjent med andre bedrifter og heve kompetansen i din bedrift.