Firefelts E39 gjennom Lister

Lister Næringsforening skal kjempe for at byggingen av ny firefelts motorvei mellom Kristiansand og Stavanger fullføres.

Ny E39 vil ha stor betydning for næringslivet i Lister. Både når den står ferdig og som følge av den aktivitet og verdiskaping som selve utbyggingen skaper.

 

Næringslivet i Lister har i lang tid lidd under lang reisetid. Køene er ofte lange, drivstofforbruket stort og dårlig veistandard fører til både økt slitasje på kjøretøy og svekket trafikksikkerhet.

 

Bygging av ny europavei vil være avgjørende for konkurransekraften til Listers næringsliv. Ikke bare vil det bli lettere og billigere å transportere råvarer fra leverandører og ferdige produkter til kunder. Det vil også bli lettere å rekruttere riktig kompetanse til bedriftene i regionen.

 

E-39 er også et samfunnsøkonomisk lønnsomt prosjekt som Stortinget har prioritert som vil knytte Kristiansand og Stavanger sammen og plassere Lister sentralt med kort reiseavstand til begge storbyene.