Bedre rekruttering

Lister Næringsforening skal identifisere og gjennomføre tiltak som kan styrke rekrutteringsarbeidet i regionen.

Både innen privat og offentlig sektor Lister er rekrutteringsutfordringene betydelige. 

 

Vi ser det som en hovedoppgave å motivere unge mennesker med bakgrunn fra regionen om å komme tilbake. Vi ønsker å motivere flere jenter til å velge yrkesfag i industrien. 

 

Dessuten vil vi jobbe for at det tilrettelegges for desentraliserte tilbud og tilbud basert på digitale plattformer på fagskolenivå. På denne måten kan flere kan ta utdanningen i kombinasjon med jobb, og slippe å flytte fra regionen.

 

Det er et stort behov for etter- og videreutdanning på høyskole- og universitetsnivå.

 

Slik vi ser det, kan UiA spille en viktig rolle med å løse rekrutteringsutfordringene i vår region ved å tilrettelegge for studietilbud på grunnutdanningsnivå så vel som på etter- og videreutdanning.

 

Gjennom å koordinere utdanningsbehov mellom bedriftene kan man også oppnå lavere kostnader for den enkelte bedrift, og bidra til at flere kurs og kompetansehevende tiltak kan legges til vår region.

 

Et annet godt rekrutteringstiltak kan være å legge til rette for at bachelor- og masterstudenter kan knytte praksis og oppgaver til bedrifter i Lister.