Medlemsfordeler

Bli medlem for å påvirke, bygge relasjoner og gjøre vår region til av de beste næringsregioner i landet.
VÆR MED Å PÅVIRKE
Vi arbeider systematisk med strategisk og overordnet næringspolitikk for å utvikle vår region til en av landets beste næringsregioner. Her kan din bedrift være med å påvirke.

FÅ FAGLIG PÅFYLL
Ved å bli medlem kan du holde deg oppdatert og få faglig påfyll gjennom å delta på våre lunsjmøter, frokostmøter, seminarer og konferanser.
 
DRIV RELASJONSBYGGING
Du får mulighet til å dyrke relasjoner, bygge nettverk og møte kollegaer på tvers av bransjer, samarbeidspartnere og konkurrenter.

BLI MER SYNLIG
Du får synliggjort og profilert din bedrift gjennom vårt nyhetsbrev og på vår nettside, med relevant informasjon og nyheter fra din bedrift.

BLI EN SENTRAL AKTØR
Vi er en sentral arena for regionens næringsliv, har oversikt over næringsutviklingen og er aktive brukere av både sosiale medier og nettside.

VI INVITERER DEG TIL
Å gjøre vår region til en av de beste bo- og næringsregionene i Norge gjennom systematisk arbeid med å legge til rette for gode betingelser for næringslivet.
Å bli med på et sterkt lag hvor vi framsnakker og skaper stolthet over regionens.
Å arbeide for bedre rekruttering og riktig kompetanse for å utvikle næringslivet.
Å arbeide for at stamvegutbyggingen av E-39 gjennom Lister til Kristiansand og Stavanger kan fullføres næringsliv.
​​​​​​Å arbeide for bedre rekruttering og riktig kompetanse for å utvikle næringslivetÅ arbeide for at stamvegutbyggingen av E-39 gjennom Lister til Kristiansand og Stavanger kan fullføres.
Et fellesskap hvor vi bygger relasjoner og taler med en tydelig stemme næringslivets sak opp mot kommunale, regionale og nasjonale myndigheter. Å arbeide for utvikling av et bomiljø som kan kjennetegnes av kvalitet og mangfold.