Top Image

«Vi må snakke med én stemme»

Hans Fr. Grøvan, daglig leder i Lister Næringsforening

Om oss

Lister Næringsforening ble etablert 8. februar 2022. Vårt overordnede mål er å øke verdiskapingen i Lister-regionen gjennom et sterkt fellesskap.
Foreningen skal jobbe for deling av kunnskap og være et bindeledd mellom det private næringsliv og det offentlige i Lister-regionen.

Vår visjon er at Lister skal være en attraktiv bo -og næringsregion med et næringsliv som preges av utvikling og vekst. Foreningen skal bidra til å løfte og utvikle regionen.
 
For oss er det også viktig å kunne tilby en nettverksarena der medlemsbedrifter kan møtes, bli kjent med hverandre og vise frem hva de driver med. Derfor vil vi jevnlig invitere til frokostmøter med et faglig program. På nettsiden og på sosiale medier skal vi løfte frem regionens bedrifter og publisere aktuelle nyheter som er relevante for regionens næringsliv.

Våre hovedsatsinger i oppstartsfasen er å styrke rekrutteringen til regionens bedrifter, sikre fullføringen av ny firefeltsvei mellom Kristiansand og Stavanger og jobbe for at Lister tar en sentral posisjon i Norges satsing på havvind.

Per mai 2022 har 186 bedrifter fra en rekke ulike bransjer meldt seg inn Lister Næringsforening. Se alle våre medlemmer her.
Bli medlem