Storsatsing på havvind

Lister Næringsforening skal bidra til at regionen blir et senter for havvindrelatert virksomhet.

Regjeringen vil dele ut konsesjoner til om lag 30 gigawatt havvind innen 2040. Det vil kunne føre til utbygging av om lag 1.500 vindturbiner til havs.

 

Geografisk peker Lister seg ut som et naturlig sted for utbyggerne å etablere seg. Med et sjønært og ferdig regulert areal på 200.000 kvadratmeter og opsjon på ytterligere 300.000 kvadratmeter, er Hausvik i Lyngdal ideelt for sammenstilling av vindturbiner.

 

Samtidig blir Lundevågen i Farsund blir trukket frem som et alternativ for etablering av basestasjoner. Skulle havvindutbyggere velge å etablere seg Lister, vil det kunne skape stor aktivitet i en rekke ulike bransjer.

 

Når vindmøllene er i drift, skal strømmen i landføres. Den korte avstanden til Sørlige Nordsjø II gjør at Listerregionen trekkes frem som et sentralt og kostnadseffektivt ilandføringssted. Dette vil også kunne gi vårt næringsliv noen nye og spennende muligheter.